شرکت تولیدی خزرتیر
شرکت خزرتیر تولید کننده برتر انواع تیر برق های بتنی در مازندران


tir.JPG

مراحل اجرا :
انواع جرثقیل و نحوه استقرار جرثقیل جهت نصب پایه :
.1قدرت جرثقیل بایدمتناسب بانوع تیرانتخاب گردد.
.2قلاب جرثقیل بایستی ازنوع ثابت بوده ووینچی نباشد.
.3برای اینكه جرثقیل در موقعیتی مناسب برای نصب پایه قرار گیرد باید ابتدا موانع موجود در محل ) از قبیل شبكه های برق موجود كه نیاز به
خاموشی دارند ،تردد افراد وسایل نقلیه و
..... ( برطرف گردد .
.4بهترین نقطه استقرار جرثقیل جهت نصب هنگامی امكان پذیر است كه تكیه گاه دكل جرثقیل ) گلدانی ( روبروی گود باشد و فاصله جك
جرثقیل تا گود برای جرثقیل تا 5تن حدود یك متر و برای جرثقیل های 7تا 10تن حدود 2متر باشد .
.5در صورت وجود موانع اطراف گود و یا محدودیت ارتفاع چنانچه فاصله محل استقرار جرثقیل تا گود زیاد گردد بایستی دقت نمود تا نیروی
وارد بر جك ها هنگام باز كردن دكل بیش از حد مجاز نباشد و بایست دكل و جكها در زاویه مناسبی نسبت به یكدیگر قرار گیرند . لذا توصیه
می گردد از جرثقیل با تناژ بالاتر و طول دكل بیش تر استفاده گردد .
نحوه قرار دادن زنجیر و بلند كردن پایه و قرار دادن آن داخل گود :
.1محل بستن زنجیر جهت نصب پایه 1.5متر بالاتر از وسط پایه می باشد . مثلا در پایه های 9متری بین پله اول و دوم از رأس تیر و در پایه های
12متری بین پله چهارم و پنجم از رأس تیر می باشد

.2بایستی مراقب بود كه جای زنجیر و یا قلاب آسیبی به پایه وارد ننماید . برای این منظور لازم است پایه به آرامی جابه جا گردد و از وارد آمدن
ضربات ناگهانی جرثقیل به پایه جلوگیری گردد .
.3بعد از اینكه انتهای پایه به آرامی داخل گود قرار گرفت ،پایه را می توان با توجه به شرایط زیر درون گود تنظیم نمود .
نحوه در خط قرار دادن پایه و شاقول كردن آن :
.1باید پایه ابتدا و انتهای هر سكشن را با توجه به موقعیت پایه مذكور نصب و تنظیم جهت و شاقول نمود ،سپس پایه های میانی را در راستای
مسیر پایه های ابتدایی و انتهایی تنظیم نمود . این كار می تواند توسط یك شخص كه پایه ابتدایی و انتهایی را در یك راستا رویت می كند
هدایت گردد .
.2نفری كه نصب پایه را هدایت می كند در صورت داشتن تجربه كافی می تواند با رویت پایه و هدایت نصاب، پایه را شاقول نماید


نحوه تنظیم جهت پایه :
الف : پایه های عبوری : از دو طرف پایه در حال نصب بایستی امتداد شبكه به یك صورت رویت گردد .
ب : پایه های زاویه :
در صورت استفاده از پایه نوع
Hمی توان پس از استقرار پایه و شاقول نمودن آن از هر طرف پایه به سمت دیگر در راستای شبكه نگاه كرد و
یك خط كش را از طرف مقابل به اندازه ای جلو آورد كه لبه آن در مسیر دید قرار گیرد ،از طرف دیگر پایه نیز همین عمل را تكرار می كنیم
،مقادیر خوانده شده روی خط كش را در دو حالت نوشته و میانگین آن را به دست می آوریم .حال پایه را آنقدر دوران می دهیم تا از هر دو
طرف لبه خط كش با اندازه میانگین محاسبه شده در راستای مسیر دید قرار گیرد
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات